Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Nie
20:00
Firma na emigracji
Pon
21:00
Wydanie Główne
Słuchaj radia
Wydanie Główne (6)
przedwczoraj
Unikaj szpitali
Zaczyna brakować miejsc dla chorych. Nielogiczne zakazy. Czerwona vs żółta strefa. Zamknięte szkoły. Nadawanie nielegalne? Jawne zarobki w TVP? Nowy pomysł na ławki. Bieszczady bez 5G....
Świat Kamila C. | Biznes | Wywiady
wczoraj
Analiza rynku nieruchomości - Maciej bis |#560
Maciej Bis Analityk rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie psychologiczne. Przez 6 lat pracował jako trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie pomaga klientom zarobić i...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: 2010-06-29

Charles Morris - Giganci

Nadający:

To ksi¹¿ka o tym, jak powsta³o imperium gospodarcze. O tym, sk¹d wziê³y siê drapacze chmur i klasa œrednia. O tym, jak w niespe³na pó³ wieku Ameryka po wojnie secesyjnej — kraj gangsterów, nêdzy i bezrobotnych imigrantów — przeobrazi³a siê w strefê bogactwa, w której zabrak³o r¹k do pracy. Poznaj fascynuj¹cy opowieœæ o czterech wizjonerach, z których ka¿dy zbudowa³ czêœæ potê¿nego imperium.

KOMENTARZE

Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...
Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt