Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Nie
20:00
Firma na emigracji
Pon
21:00
Wydanie Główne
Słuchaj radia
Wydanie Główne (6)
przedwczoraj
Unikaj szpitali
Zaczyna brakować miejsc dla chorych. Nielogiczne zakazy. Czerwona vs żółta strefa. Zamknięte szkoły. Nadawanie nielegalne? Jawne zarobki w TVP? Nowy pomysł na ławki. Bieszczady bez 5G....
Świat Kamila C. | Biznes | Wywiady
wczoraj
Analiza rynku nieruchomości - Maciej bis |#560
Maciej Bis Analityk rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie psychologiczne. Przez 6 lat pracował jako trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie pomaga klientom zarobić i...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: 2010-06-22

Piotr Majewski - Czas Na E-biznes

Nadający:

Najlepsz¹ rekomendacj¹ tej ksi¹¿ki jest sukces jej autora. W 2000 roku wyda³ on pierwszy numer magazynu CzasNaE-Biznes. Do dziœ kr¹g odbiorców tego pisma poszerzy³ siê ponad trzystukrotnie — ze 150 do blisko 50 000 czytelników. Piotr Majewski doradza tysi¹com Polaków, jak tworzyæ rentowne serwisy internetowe. Wskazuje im nowe metody zarabiania przez sieæ — wspó³pracê z du¿ymi serwisami www, e-mailing oraz prowadzenie pasa¿y i aukcji internetowych. W tej ksi¹¿ce Majewski prezentuje solidn¹ wiedzê o e-biznesie poszerzon¹ o wnioski zebrane przez setki ludzi, którzy skorzystali z jego doœwiadczenia... i nieŸle na tym zarobili.

KOMENTARZE

Archer 2010-10-07

twoje własne komenty do książek są fajowe

Dodaj komentarz...
Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt