Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Dziś
21:00
„Luźne Gatki” z ByteEaterem
Pon
21:00
Wydanie Główne
Słuchaj radia
Wydanie Główne
wczoraj
Czy coś nam grozi za wyjście do knajpy?
OtwieraMY biznesy vs sanepid. Mapa. Niespodziewane naloty. Czy można nagrywać interwencję? Mandaty płatne z góry. Przegrana i bany Trumpa. Perler wciąż bez hostingu. Koszty są niezbędne...
Spisek szlachetnych
wczoraj
5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim
Czym się różni dziewicze poczęcie od niepokalanego poczęcia? Dlaczego „grzech pierworodny” to niefortunne tłumaczenie „peccatum originale”? Czy Ofiara mszy świętej się powtarza na każdej...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: 2016-04-01

Państwo Piesto 38 - Jak przekształcić lokal użytkowy w mieszkalny

Nadający:

Piszcie komentarze, zapisujcie się, pomnażajcie kapitał! Nasza stronka: www.lexainwestycje.pl Operator/montażysta - Blerim Ukići Jesteśmy na facebooku : https://www.facebook.com/pages/Pa%C5%... Jak zmienić słowo użytkowy na mieszkalny : Założenia: Jesteś właścicielem Administracja zgadza się na przekształcenie 1. Uzyskanie mapki z administracji lub wydziału geodezji i katastru 2. Złożenie wniosku o decyzje o warunkach zabudowy w urzędzie gminy 3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 4. Zamówienie usługi przygotowania 4 dokumentów u architekta 5. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania w urzędzie gminy (czekasz 30 dni) 6. Złożenie wniosku o samodzielności lokalu w urzędzie gminy 7. Złożenie jednocześnie dwóch wniosków w wydziale geodezji i katastru (wniosek o zmianę w kartotece lokali i o informację z kartoteki lokali) 8. Złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej na formularzu do wydziału ksiąg wieczystych

KOMENTARZE

Pawel 2016-04-01

super jakbyś podał szacunkowe koszty ,przy każdym wymaganym papierku

DanielPiesto 2016-04-04

Największym kosztem jest architekt: 1000 - 2000zł, poza tym wpisy do kw: 60zł każdy, ale w sądzie mogą stwierdzić, że zmiana to 120zł, bo wykreślić i wpisać (słowo daję). Do tego opłata skarbowa za wniosek w urzędzie to 17zł jak dobrze pamiętam i dwa razy trzeba płacisz opłatę skarbową. Sporym kosztem jest jeżdżenie od urzędu do urzędu.

DanielPiesto 2016-04-06

Jest konkret.

Sofronoff 2016-04-09

Pan autor mówi o zagadnieniu zmiany sposobu użytkowania rozumianego art. 71 Prawo budowlane. Art. ów jest tak sformułowany, że KAŻDA aktywność w lokalu/obiekcie budowlanym prowadzi do zmiany sposobu użytkowania (rozumianego art. 71Pb). Jaka piękna gratka dla urzędników i "zaprzyjaźnionych" z nimi architektów! Każdą zgłoszoną przez wnioskodawcę zmianę (KAŻDĄ!) można zakwalifikować jako zmianę sposobu użytkowania! 
 
Ale zaraz, zaraz... do rzeczy: W ŻADNYM punkcie art 71 NIE MA MOWY O TYM, BY JAKIKOLWIEK "PROJEKT/RYSUNEK" (cokolwiek miałoby to być) miał wykonać tzw. architekt lub projektant z tzw. uprawnieniami. Może rysunek wykonać WNIOSKODAWCA. Odręcznie. 
 
A ekspertyzę przeprowadza się TYLKO I WYŁĄCZNIE, jeśli dochodzi do ZMIANY sposobu użytkowania. 
 
O NIC URZĘDU NIE MUSIMY WYPYTYWAĆ! Jeśli organ NIE DORĘCZYŁ w okresie 30 dni sprzeciwu - temat postępowania jest zamknięty. 
 
"nie wszystko musi on zrobić, ale najlepiej"---- aż nie chce się wierzyć, że te słowa wypowiedział człowiek podający się za absolwenta prawa na KUL (jeśli to on sformułował swoją notkę informacyjną powyżej, a zakładam, że tak było).

Agnieszka Piesto 2016-04-20

Sofronoff, 
NIE MUSISZ OGLĄDAĆ FILMIKÓW DANIELA PIESTO, CHOĆ PEWNIE POTEM BĘDZIESZ ŻAŁOWAŁ. 
FILMIKI ZAWIERAJĄ SKRÓTY MYŚLOWE, JAK WIDAĆ PAN ICH W OGÓLE NIE ŁAPIESZ. 
CZYTAJ PAN USTAWY DOKŁADNIE, TO JE LEPIEJ POJMIESZ. 
CO DO PRZEKSZTAŁECNIA WYŻEJ POKAZANEGO LOKALU: 
Art. 71 ust. 2 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R PRAWO BUDOWLANE: 
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:  
1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;  
2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;  
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;  
4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;  
5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;  
6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Sofronoff 2016-04-20

Droga Pani, do rzeczy: czy pani, prawnik, w ogóle rozumie fragment zacytowanej przezeń ustawy ? 
Nie bardzo. 
 
Niemniej dla mnie, to może pani zapłacić architektowi/konstruktorowi (częstokroć "zaprzyjaźnionego" z właściwym terytorialnie organem administracji AB) i 5000 i 10.000zł, tylko proszę nie wprowadzać słuchaczy/czytelników w błąd, narażając ich na poniesienie zupełnie zbędnych kosztów. 
 
Wyroków WSA/NSA w takiej i podobnych sprawach jest całe mnóstwo. Zacytuję więc pierwszy z brzegu, który jak się wydaje pasuje najlepiej do opisanego stanu faktycznego: 
 
"Jak ustalił organ odwoławczy zmiana użytkowania pomieszczenia małż. Z. polegała na przeznaczeniu jego na określoną działalność handlową z mieszkaniowej. O tym mówił uchylony przepis art. 71 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego. Podjęcie działalności handlowej nie wiązało się z wykonywaniem żadnych robót budowlanych, które by powodowały takie skutki jakie przykładowo wylicza przepis art. 71 ust. 1 pkt 2. W tej sytuacji należy podzielić ocenę Sądu pierwszej instancji akceptującą stanowisko organu, iż nie miała w niniejszy stanie faktycznym miejsca zmiana sposobu użytkowania w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu. Nie wymagało zatem obowiązku zgłoszenia organowi architektoniczno-budowlanemu. (…) Należy ponownie podkreślić, że zmiana użytkowania przez wprowadzenie działalności gospodarczej (...) przez małż. Z. w części budynku, który wcześniej miał charakter mieszkalny mieściło się tylko w regulacji uchylonego przepisu art. 71 ust. 1 pkt 1 prawa budowlanego, który stanowił o zmianie przeznaczenia budynku z charakteru mieszkalnego na niemieszkalny. Uchylenie tego przepisu eliminuje równocześnie kwalifikowanie takiej zmiany jako czynności naruszającej prawo." 
 
źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl

Agnieszka 2016-04-20

Sofronoff, 
PANIE ANONIM, KTÓRYŚ SIĘ DORWAŁ DO INTERNETU I ZDOŁAŁ JAKIŚ WYROK SĄDU WYGRZEBAĆ, NO WINSZUJĘ… 
CZYTAJ PAN CO ZAMIESZCZASZ, BO TO SIĘ KUPY NIE TRZYMA. 
 
Przytoczony wyrok dotyczy zmiany mieszkania na lokalu użytkowy. 
W przypadku, który opisuje i opowiada Daniel Piesto ma miejsce sytuacja w której przekształca lokal użytkowy na mieszkalny. 
TAK WŁAŚNIE TAK TRZEBA UMIEĆ, CZYTAĆ A DO TEGO ZE ZROZUMIENIEM. 
 
Doskonale znam przepisy i przeprowadziliśmy przekształcenie lokalu. Wszystkie zebrane i potrzebne dokumenty mam u siebie w firmie. 
Dla informacji czytelników, bo pan i tak nie ogarnie.  
Takie przekształcenie można przeprowadzić jako:  
„Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny na określonej działce, w obrębie…, bez wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem pozwolenia na budowę). 
 
W sumie to w głębokim poważaniu, żeby nie napisać w d….., mam pańskie wypociny. 
WEŹ SIĘ PAN DO ROBOTY, to będziesz miał efekty, a nie siedział na dupie przed internatem i dopominał się od innych, żeby cos pokazywali.

Sofronoff 2016-04-20

"Przytoczony wyrok dotyczy zmiany mieszkania na lokalu użytkowy." 
W którą stronę lokal będzie przekształcany, to NIE MA NAJMNIEJSZEGO ZNACZENIA, bowiem Prawo budowlane zajmuje się OBIEKTEM budowlanym, a nie panującymi w nim WARUNKAMI, o czym ustawodawca "zapomniał". Jak to nasz ustawodawca... 
 
Nie ma ŻADNEGO znaczenia jakakolwiek zmiana wymienionych warunków, jeśli nie ma zarazem wpływu na BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
 
Powiem więc mniej abstrakcyjnie, OGÓLNIE: 
"W orzecznictwie przyjmuje się, że zmiana sposobu użytkowania NIE MOŻE BYĆ UTOŻSAMIANA ZE ZMIANĄ FUNKCJI (przeznaczenia) obiektu budowlanego lub jego części. W praktyce występują liczne przypadki, gdy podstawowa funkcja (przykładowo kawiarnia) nie ulega zmianie, ale zmiana rodzaju działalności (np. lokal muzyczny) wywołuje skutki określone w art. 71 ust. 1 ustawy. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie i zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na ZMINAĘ WYMAGAŃ STAWIANYCH OBIEKTOWI, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego zmienionego sposobu użytkowania (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15.03.2012r. o sygn. akt II OSK 2549/10, LEX nr 1219114)" 
źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 
 
" Przepis ten powinien być stosowany w konkretnych sprawach w ten sposób, iż należy dokonać jego wykładni, kierując się celem, jaki przyświecał ustawodawcy stanowiącemu określoną normę prawną. Wydaje się oczywiste, iż prowadzenie działalności opiekuńczej, czy wychowawczej nad niewielką grupką dzieci nie powoduje zaistnienia takich okoliczności, jakie są wymienione w art. 71 ust. 1 pkt 2. W domu jednorodzinnym może przecież zamieszkiwać liczna, nawet wielopokoleniowa rodzina a więc liczba dzieci mieszkających w takim domu, którymi opiekuje się rodzina a nawet niekiedy osoby obce, także może być porównywalna z liczbą dzieci przebywających w niewielkim przedszkolu." 
źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 
 
WSZYSTKO ZALEŻY OD KONKRETNEGO STANU FAKTYCZNEGO. Ale u was jest o tyle prościej, że zmieniając przeznaczenie lokalu z usługowego na mieszkalny na okład NIWELUJECIE ryzyko zachwiania bezpieczeństwem OBIEKTU budowlanego; znam inną sprawę, gdzie właściciel zmienił funkcję pomieszczenia z garażowego na mieszkalne (dodatkowy pokój), PINB się do właściciela przeczepił, sprawa trafiła do WSA, a Sąd w pięknym mądrym orzeczeniu, wskazał, że oczywistym jest, że korzystanie z żelazka i innych urządzeń domowych stwarza OBIEKTOWI mniejsze zagrożenie, niż przechowywane smary, oleje, czy benzyna. 
 
Gdybym był uszczypliwy, napisałbym: KULowi gratulujemy prawników :-)

Agnieszka 2016-04-20

Sofronoff, 
KULowi, PRAWNICY SĄ NIEŹLI A ICH NAJWAŻNIEJSZĄ ZALETĄ JEST SKUTECZNOŚĆ.  
 
O TAK……….. SKUTECZNOŚĆ W DZIAŁANIU.  
TAK BYŁO I W TYM PRZYPADKU. 
 
LOKAL ZAKUPIONY,………. PRZEKSZTAŁCONY,……………… INWESTYCJA ZAKOŃCZONA……… 
 
KULowi PRAWNICY, DZIAŁAJĄ…, INWESTUJĄ…………, I POWODUJĄ BÓL PUPY U ANONIMÓW……………. 
 
Całe wyroki przez pana anonima zamieszczane dowodzą, że z internatu korzystać umie, no pięknie……gratuluję….. 
 
Anonim, …………kiedyś…………… jak Bóg da,………… to może też będziesz miał szansę inwestować,…………..może coś z tego wyjdzie…….może nie……….pewnie nie……….. bo nie będziesz miał czasu……………. lepiej, żyć życiem innych…… 
 
Lepiej śledzić, ruchy innych,……….jak psychofan…………. 
 
A może się dorobisz sprzedając usługę,…..np. sprzedawanie hejtów na zlecenie ….polecam……….odnajdziesz się 

Sofronoff 2016-04-21

"KULowi, PRAWNICY SĄ NIEŹLI A ICH NAJWAŻNIEJSZĄ ZALETĄ JEST SKUTECZNOŚĆ" 
 
Pani Agnieszko. Z opisanego powyżej przypadku, "nieźli", to zdecydowanie za mało. A "skuteczność" sprowadzająca się do sięgnięcia do portfela na byle warknięcie urzędnika z urzędu dzielnicy, to już jakieś nieporozumienie. 
 
W kwestii formalnej: można sobie zadać pytanie, czy ów wybitnie pochopny wydatek, to nie przestępstwo nadużycia zaufania unormowane w art. 296 K.k. oraz przestępstwo działania na szkodę spółki zapisane normą art. 585 Kodeksu spółek handlowych. Tu jednak byłbym ostrożny, bo dużo zależy od warunków i okoliczności, w jakich została spieniężony przekształcony lokal. 
 
Ale najważniejsze. 
Po formie pani odpowiedzi z postu @9 widzę, że coś niepokojącego zaczyna się z panią dziać i nie chcę doprowadzić do pogłębienia się "tego". Dyskusję zatem zdecydowanie kończę.

andy 2016-11-04

Dyskurs bardzo mi się podobałi dużo z niego skorzystałem. Pozdrawiam obie strony, szczególnie tę która nie szasta niepotrzebnie pieniędzmi klienta

Sofronoff 2016-11-05

@ andy 
 
Żeby wszystko było jasne: są klienci, którym zależy na czasie a nie na pieniądzach. I na tym przypadku ŻERUJĄ urzędnicy właściwych terytorialnie organów administracji architektoniczno-budowlanych, inspektorzy nadzoru budowlanego i "zaprzyjaźnieni" z nimi architekci, konstruktorzy, opiniodawcy, rzeczoznawcy. O to tu chodzi - o wyżywienie się całej bandy darmozjadów (fundament biurokracji). Uciekający czas + niejasny przepis nieprawdopodobnie represyjnego Prawa budowlanego (w wielu miejscach jawnie niezgodnego z podstawowymi zapisami Konstytucji RP) + faktyczny brak odpowiedzialności materialnej urzędnika = piękne pole do przestępstw korupcyjnych i całego wachlarza "miękkich nacisków" na inwestora. 
 
Ileż ja już takich ignorantów i naciągaczy z urzędów pogoniłem... w zasadzie ich własnymi rękami.

Weronika 2019-01-21

Witam, 
 
mam pytanie. Tata mojego męża jest w posiadaniu budynku w którym znajdują się lokale użytkowe (pełna własność). W przyszłości chcielibyśmy zmienić dwa lokale (na najwyższych piętrach), na mieszkanie dwupoziomowe. Tu pojawia się pytanie. Czy przy organizowaniu tej całej papierkowej roboty, ktokolwiek z urzędu przychodzi osobiście na kontrole? Czy wystarczą rysynki i zaświadczenia (od architekta)? W lokalu podjęcie działalności mieszkalnej, nie wiązało by się z wykonywaniem żadnych robót budowlanych. Chyba, że powiększanie okien (bo to trzeba byłoby zrobić, gdyż okiennice są dość małe) to już w prawie budowlanym samowola? Będę wdzięczna za odpowiedź. Tu i na adres mailowy.  
 
Pozdrawiam Weronika

Dodaj komentarz...


Daniel Piesto – Wspólnie z żoną zajmuje się poszukiwaniem inwestorów, absolwent prawa na KUL'u, współrealizuje projekt stworzenia instytucji finansowej, pasjonuje się nieruchomościami i wiecznie poszukuje sparing-partnerów do tenisa.

Prowadzi audycję Państwo Piesto

Inne audycje tego autora:


Internetowi Hejterzy Ofert (2) - 2 lata temu


Więcej audycji...


Żelazne Zasady Najmu (2) - 3 lata temu


Nie Inwestujcie w Hiszpanii (3) - 3 lata temuNie Regulujcie Czynszów (1) - 3 lata temu

Idzie Drożyzna! (7) - 4 lata temu

Agnieszka i Remont Kamienicy (2) - 4 lata temuZwiastun Patronite - 4 lata temu

Czy home staging ma sens? (1) - 4 lata temu
Kobieta Ogarnieta Finansowo (4) - 5 lata temu19 - Budowanie Relacji (5) - 6 lat temu

Czy to jest kwantyfikowalne? (6) - 6 lat temuZacznij od NIE (2) - 6 lat temuZostan monarchista - 6 lat temu

10 metod w 3 minuty (2) - 6 lat temu

Najlepsze ubezpieczenie to... (11) - 6 lat temu

Oszczędzać czy zarabiać? (5) - 6 lat temu


Czas to pieniądz (4) - 6 lat temu

A dzisiaj polecamy:
 align="center">
Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt