Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Dziś
21:00
„Luźne Gatki” z ByteEaterem
Pon
21:00
Wydanie Główne
Słuchaj radia
Wydanie Główne
wczoraj
Czy coś nam grozi za wyjście do knajpy?
OtwieraMY biznesy vs sanepid. Mapa. Niespodziewane naloty. Czy można nagrywać interwencję? Mandaty płatne z góry. Przegrana i bany Trumpa. Perler wciąż bez hostingu. Koszty są niezbędne...
Spisek szlachetnych
wczoraj
5 rzeczy, które są źle nazywane w Kościele katolickim
Czym się różni dziewicze poczęcie od niepokalanego poczęcia? Dlaczego „grzech pierworodny” to niefortunne tłumaczenie „peccatum originale”? Czy Ofiara mszy świętej się powtarza na każdej...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: Jan Fijor zaprasza 2016-10-07

Jan Fijor - Aborcja, agresja, edukacja domowa

Nadający: Jan Fijor

Skaczemy po różnych tematach począwszy od aborcji, przez agresję, dobre zmiany w rządzie i edukację domową.

KOMENTARZE

Sofronoff 2016-10-07

Panie Jane, w nauczaniu domowym można sobie dobrać legalnie działającą szkołę wedle uznania i w tejże szkole zdawać okresowe egzaminy. Nie ma żadnego ograniczenia terytorialnego na terenie PL. A generalnie - męcząca rozmowa... :-) 
 
"8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 
9. (uchylony) 
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 
1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym; 
3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11. 
10a. Przepisów ust. 10 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
11. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb. 
11a. Przepisu ust. 11 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 
12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a. 
13. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, 5 i 6. 
14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje: 
1) na wniosek rodziców; 
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11; 
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa." 
 
więcej: www.prawo.vulcan.edu.pl

jan M Fijor 2016-10-07

SOFRONOFF, TAK BYŁO, ALE NOWEJ ZMIANIE SIĘ to nie podoba i jest rejonizacja, a poza tym specjalne zaświadczenie psychologiczne. Ukłony

Sofronoff 2016-10-07

Póki co, rejonizacji nie ma. 
 
Jest taka szansa, że rzucą kolejną JAKĄKOLWIEK kłodę pod nogi rodziców, żeby kasa została w samorządach (w publicznych szkołach) a nie prywatnych, które dzieci przyjmują i sprawują "nadzór pedagogiczny" (np. egzaminują). Bo chodzi oczywiście PRZEDE WSZYSTKIM o ... kasę (obok kontroli). 
 
Szkoły, które "przyjmowały" (a raczej rejestrowały) dzieci z nauczania domowego, dostawały do niedawna 100% dotacji. Czyli tak, jak dzieci fizycznie uczęszczające do szkoły. To było oczywiście chore. Od niedawna szkoły otrzymują 50% tego, co dzieci regularnie uczęszczające a rodzic, choć ponosi nakłady, otrzymuje w tym zwyrodniałym matrixie oczywiście figę z makiem. 
 
Nikt nic nie słyszał o "SPECJALNYCH zaświadczeniach psychologicznych". Ustawa o systemie oświaty nakłada - i owszem - z niezrozumiałych powodów (każdy rodzic, bez wyjątku, widać głupi jest i źle chce swojemu dziecku skoro decyduje się nauczać we własnym zakresie) oblig pozyskania z publicznej przychodni psychologicznej opinii {o dziecku} i to tyle. Co ciekawe, ustawa nie mówi, czego dokładnie ma dotyczyć opinia ? Czy ma mieć charakter orzeczniczy: być pozytywna, negatywna ? Pic na wodę. 
 
Cóż, wszystkie dzieci NASZE są, jak powiedziała minister. I ja w to wierzę, że oni faktycznie tak mogą myśleć... To nie żart.

jan M Fijor 2016-10-07

Sofronoff, to poczytaj tutaj: menger.pl 
 
pozdr 
jmf

Piter 2016-10-08

Nauczanie domowe w czasach wysokiej specjalizacji ?! No dobra można dziecko samemu nauczyć czytać , pisać i przekazać mu jakąś podstawową wiedzę ogólną. Ale już przerobienie z nim matematyki, fizyki , chemii , języka polskiego wymagałoby .... powtórnej edukacji samych rodziców. Bo nie oszukujmy się kto pamięta ze szkoły jakieś wzory matematyczne czy chemiczne formuły ? To wszystko w 90% idzie w niepamięć i w życiu codziennym np w pracy używamy wysoce specjalistycznej bardzo zawężonej wiedzy z określonej dziedziny. 
 
Pomysł domowej edukacji to jakaś pomyłka - wyobraźmy sobie ojca co wraca po codziennej "orce" do domu i tam ma drugą robotę czyli edukacje swojego dziecka ) To jest po prostu nierealne 
 
Poza tym wysoce nieefektywne bo od tego są nauczyciele którzy mają odpowiednią wiedzę i przygotowanie. To jest na zasadzie że "wszystko sam se zrobie" . Takich "szpeców" w każdej dziedzinie się znajdzie zwłaszcza u nas w kraju ) Tyle że z profesjonalizmem niewiele to ma wspólnego.

Szymon 2016-10-08

Piter : tak,znalazłeś wystarczająco dużo wymówek, żeby dzieci wysłać do reżimowej szkoły gdzie wlewają mu do głowy co chcą. Oczywiście jesteś usprawiedliwiony. A my z żona uczymy dzieci w domu. Jest projekt ( idiotyczny , jak 95% wytworów naszego sejmu ) który chce wprowadzić rejonizację do województw ( pod pretekstem " żeby rodzice z dziećmi nie musieli daleko jeździć na zajęcia dodatkowe " - bo przecież wiadomo, że jak ktoś zapisuje dziecko do szkoły na drugim końcu Polski to dlatego że dyrektor zmusił , a nie , że jest taka mizeria w "systemie" ).  
Zauważcie , że PiS próbuje ratować ( siłą ) powoli walące się reliktu i fundamenty socjalizmu : reżimowe szkolnictwo, "służbę" "zdrowia" ( też chcą rejonizacji, bo np. w moim lokalnym szpitalu nikt nie chce rodzić ) , szkolnictwo wyższe ( chcą zwiększyć wymagania formalne, żeby pozamykać prywatne szkoły wyższe). 
Najgorsze jest to , że nie bardzo jest gdzie uciekać, chyba że ktoś podpowie gdzie można normalnie żyć..

jan M Fijor 2016-10-08

@5 poczytaj na temat edukacji domowej, a gwarantuję ci, że zmienisz zdanie. Rodzice głupi nie są, poza tym są ostatnimi, którzy chcieliby swoim ukochanym dzieciom zrobić krzywdę. w USA homeschooling obejmuje ok. 2 mln dzieci. Niemal 100 proc. z nich znajduje się w najwyższych 5 procentach, jak chodzi o testy. Oto kilka osób, które uczyły się w domu: Mickiewicz Adam, Witkacy, Einstein Albert, Gates Bill, Dell Michael i parę milionów innych. Ukłony

Pcimek 2016-10-09

@5  
Ubawiłeś mnie przednio. Otóż wszyscy wielcy odkrywcy i wynalazcy byli interdyscyplinarni. Dlaczego? Ponieważ tylko szerokie horyzonty i rozległa wiedza pozwalają na odkrywanie natury. Bełkot o wąskiej specjalizacji jest jednym z elementów produkowania magistrów i doktorów w dobie socjalistycznego bełkotu, i nie bójmy się tego powiedzieć schizofrenii globalnego ocieplenia.

Sofronoff 2016-10-09

No co za piżdżenie ! 
 
@ Piter 
"Nauczanie domowe w czasach wysokiej specjalizacji ?!' 
 
Znaczy... dał się pan systemowi działającemu pod dyktando korporacji wystrugać na "wąskiego" specjalistę? Gratulacje pana rodzicom. 
 
" No dobra można dziecko samemu nauczyć czytać , pisać i przekazać mu jakąś podstawową wiedzę ogólną. Ale już przerobienie z nim matematyki, fizyki , chemii , języka polskiego wymagałoby .... powtórnej edukacji samych rodziców. " 
 
Konieczność POWTÓRNEJ EDUKACJI {rodzica} w fundamentalnych dziedzinach ponadczasowej wiedzy. Tak. Właśnie tak właśnie działa publiczny system deedukacji... takich specjalistów struga - pod sztancę narzuconą przez korporacje. 
 
"To wszystko w 90% idzie w niepamięć i w życiu codziennym np w pracy używamy wysoce specjalistycznej bardzo zawężonej wiedzy z określonej dziedziny. " 
Wysoki specjalisto. Jeśli 90% czasu spędzasz pan w firmie {jako najemnik, rzecz jasna} ORAZ przed oglądając tefałen, to... jest taka szansa. 
 
"wyobraźmy sobie ojca co wraca po codziennej "orce" do domu i tam ma drugą robotę czyli edukacje swojego dziecka ) To jest po prostu nierealne ". 
 
Krótko: czy ty, Janusz, jesteś w ogóle już ojcem, czy tylko ZNOWU "wyobrażasz sobie", bo wąska specjalizacja nie zredukowała szeroki horyzonty pojęciowe do "narobić się", "nażreć się" "pójść spać" ? Apropos wyobraźni: czy ty, Janusz, pisząc takie głupoty nie zdradzasz aby faktu, że ta współczesna "wąska specjalizacja" doprowadziła do tego, że musisz mieszkasz aby dalej z mamą? Hmmm? 
 
"Poza tym wysoce nieefektywne bo od tego są nauczyciele którzy mają odpowiednią wiedzę i przygotowanie." 
 
Taaaaa.... to od tej "odpowiedniej wiedzy" (i przygotowania!) świadomy kluczowej w życiu edukacji swojego dziecka najzwyklej ucieka. Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obszarach, w których rodzic wykazuje deficyty, najzwyklej nająć, choćby ZA PIENIĄDZE specjalistę. Czy ty, Janusz, wąski specjalisto, potrafisz JESZCZE zrozumieć, wyobrazić sobie, że są rodzice, którzy (z różnych powodów) nie muszą pracować, pracują w domu, albo - najzwyklej - mają pieniądze ? 
 
"Takich "szpeców" w każdej dziedzinie się znajdzie zwłaszcza u nas w kraju )", "wszystko se zrobię" 
 
Czy to nie ty, Janusz, bezzasadnie wypowiadałeś się już w kwestii kosztów utrzymania (ogrzania) domu jednorodzinnego z równą werwą, równym przekonaniem i równie bezpodstawnie ? Bo widzę, że chodzisz po kontestacji i pierdolisz farmazony. I to takie farmazony, że czasami w oczy szczypie - nie chce się nawet komentować, odnieść się. 
 
CZY TY, JANUSZ, WĄSKI PROFESJONALISTO, W OGÓLE MASZ DZIECI ?

Sofronoff 2016-10-09

@ jan M Fijor 
 
"Sofronoff, to poczytaj tutaj: menger.pl " 
 
Nic z tego nie będzie. 
 
Wie pan, gdzie trafił w MEN ten list otwarty ? Najprawdopodobniej do "śmietnika". Szkoda nawet czasu na dyskusję z MEN, bo oni takie listy traktują jako podkładkę, że wsłuchują się w "głos ludu" a robią i tak swoje. Bez względu na ekipę polityczną u steru. 
 
Wczytaj się pan w kompetencje ludzi z MEN, nadające kierunek kształceniu: 
 
"Pracowała jako nauczycielka i zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Ekolog, menedżer oświaty, były wicestarosta Powiatu Świdnickiego," 
 
"Doświadczenie zawodowe nabyła będąc zatrudniona w Fabryce Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim na stanowisku samodzielnego organizatora i rewidenta zakładowego oraz w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim jako kurator zawodowy dla nieletnich." 
 
"Pracę zawodową rozpoczęła w Jednostce Wojskowej 3189 w Grupie, później pracowała w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz w banku PKO BP w Grudziądzu. We wrześniu 1992 została zatrudniona w Powiatowym Urzędzie Pracy, w grudniu 2002 została jego dyrektorem. W maju 2004 objęła stanowisko Sekretarza Urzędu Miejskiego w Grudziądzu." 
 
"jest absolwentem studiów na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego (kierunek historia). Pracę jako nauczyciel rozpoczął w 1987 r." - czy to nie ten pan miał pomysł na połączenie... szkolnictwa ZAWODOWEGO z PRZEDSZKOLNYM ??? 
 
źródło: https://men.gov.pl/pl/ministerstwo/kierownictwo 
 
Cóż, dałeś pan ubaw jakiejś biurwie, która w przerwie na lekturę pudelka może i nawet wyłuszczyła wam jakąś "odpowiedź" i wskazała miejsce w szeregu. W końcu, WSZYTSKIE dzieci NASZE są ;-)

sz 2016-10-12

panie Janku, widzę sprzeczność w ostatniej audycji! 
rodzice najbardziej kochają swoje dzieci, dlatego państwo nie powinno ograniczać wolności wprowadzając przepisy na temat szkół. a dlaczego musi wprowadzać przepisy na temat aborcji? może rodzice kochają swoje dziecko i nie chcą żeby było daunem lub żeby cierpiało całe życie? dlaczego państwo wie lepiej niż rodzice? nie wstyd panu głosić takich lewackich tez? ;-)

Piter 2016-10-12

Edukacja to rynek usług który nie powinien być traktowany jako coś wyjątkowego. Po prostu chcesz dziecku zapewnić dobrą edukację to kupujesz taką usługę w formie szkoły z nauczycielami ) 
Edukacja domowa kojarzy mi się np z produkcją piwa domowego albo wypiekaniem chleba własnej produkcji - są nawet takie gotowe zestawy do kupienia. Ponoć tańsze to i lepsze... No właśnie ale od czego lepsze ? I nasza robota tez pewnie jest za free bo jakżeby inaczej. 
Jednym słowem edukacja domowa zawsze pozostanie zajęciem niszowym dla pasjonatów. 
 
Co jest największą bolączką obecnego systemu edukacji ? Ano "ogólna wiedza". Po szkole podstawowej mamy "ogólną wiedzę na wszelkie tematy", po gimnazjum to samo, po liceum również .Po studiach wyższych musimy się specjalizować /douczać bo niewiele umiemy. Albo... zrobić 3 miesięczny kurs obsługi wózka widłowego i wyjechać do kraju gdzie za tą umiejętność zapłacą nam 1600 pounds na miesiąc ) I tak ideał naszej edukacji sięgnął bruku ... 
 
Druga sprawa to studia wyższe. Realnie to 5% góra 10% społeczeństwa posiada predyspozycje aby je zaczynać/kończyć. I tylko tyle jest w stanie je wykorzystać w celach zarobkowych. Tymczasem 40% młodych idzie na studia, wałkoni się przez pięć lat , grosza za nie nie płaci a potem rzecz niepojęta ! Ma pretensje do państwa że nie załatwiło im dobrze płatnej pracy po tych studiach. Nie do wiary po prostu... 
No bo bądźmy poważni. Jak wybieramy takie kierunki jak "kosmetologia" albo "inżynieria zarządzania" to ręce opadają. Bo inżynier to ktoś co wymyśli np. nowy silnik , pompę wodną albo ostatecznie super cienkie kondomy ) Ale używanie terminu inżynier dla zarządzania masą ludzką brrr ; dawniej mówiło się na takiego zarządca albo coś takiego. To samo dotyczy kosmetyczki - aby dobrze "wyklepać buźkę" wystarczy kurs albo staż u tych co wiedzą jak to się robi - ale nie wyższe studia. 
 
Niestety ale takie kierunki tworzy się dla ludzi których zasoby intelektualne są jak najbardziej dalekie od wszelkich studiów. 
Żyjemy w czasach gdzie wymieszano różne pojęcia . Oczywiście rynek (prywatny) weryfikuje i często gęsto absolwenci wyższych uczelni usłyszą "dópa jesteś nie inzynier ".

Janusz 2016-10-13

Janku chciałbym sie odnieść do tego przykladu co przytoczyłes odnośnie aborcji. Dlaczego zakładasz, ze kobieta chce wziać rewanż na gwałcicielu i zabić jego przyszłego potomka? Kobieta chce przede wszystkim odzyskac prawo do decydowania o wlasnym ciele, ktore utraciła podczas gwałtu. Teraz ciagle stoisz po stronie plodu i popierasz dalsze ograniczenia praw kobiety. Najbardziej podzkodowana w tej sytuacji jest wlasnie kobieta. To jej gwałciciel odebrał prawo do wlasnego organizmu, a teraz to prawo zabiera jej panstwo pod pretekstem ochrony nienarodzonego zycia. 
 
Pozbycie sie plodu nie jest zamachem na czyjes zycie. To odzyskanie kontroli nad wlasnym cialem. Gdyby plod byl niezaleznym, swiadomym i WOLNYM bytem to jego egzystencja nie byla by zalezna od praw wolnościowych matki.  
 
Coraz cześciej widze, ze religijny światopogląd nie idzie w parze z logiką. Kiedy przytaczasz tematy gospodarcze nie mam zarzutu, jednak jak wkraczamy na tematy religijne to zaczyna się dorabianie ideologii pod dany temat.

Sofronoff 2016-10-13

@ Piter 
 
"Edukacja domowa KOJARZY MI SIĘ np z produkcją piwa domowego albo wypiekaniem chleba własnej produkcji - są nawet takie gotowe zestawy do kupienia. Ponoć tańsze TO I LEPSZE..." 
 
Pan, to możesz sobie kupić skrzynkę "popularnego polskiego piwa" identycznego w smaku do miliona innych marek, wyprodukowanych przez komputer. Możesz pan nawet kupić piwo z napisem TESCO. Skoro najtańsze, "... TO I NAJLEPSZE..." Wypada zatem odpieprzyć się od pasjonatów domowego wyrobu ekskluzywnej jakościowo kiełbasy, i to tym bardziej oraz szybciej, jeśli posiłki dalej panu robi Mama, bo się pan tak wyspecjalizowałeś, że ani na wyrobie kiełbas pan nie znasz się, ani nie masz już nawet czasu, "wracając po codziennej "orce" do domu...". I o to tzw. systemowi oświaty - jak się wydaje - chodził: o wyklepanie grzecznych, sformatowanych wyrobników, niezdolnych ani do postrzegania ani do samodzielnego wyciągania jakichkolwiek (trafnych ! ) wniosków. 
 
Co do reszty wypowiedzi: tradycyjnie - piżdżenie, mydło i powidło.

Piter 2016-10-13

@Sofronoff i tu jest sedno problemu. Ty widząc najbardziej popularne piwa (siki) widzisz jedno rozwiązania - domową produkcję ) Ale jak zadasz sobie trochę trudu to oprócz kilku popularnych marek znajdziesz dziesiątki czy setki dobrych piw z małych regionalnych browarów. Pewnie za dwa złote je nie kupisz ale za trzy czy cztery już na pewno tak ) 
 
Dzisiejszy świat to mega specjalizacja i ogrom wiedzy potrzebny do tego aby być dobrym w JEDNEJ dziedzinie. Nie jestem specjalistą w robieniu kiełbasy , piwa czy nauczaniu dzieci ale w swojej dziedzinie zarabiam wystarczająco aby te dobra kupić od innych. Bo jaki jest sens (oprócz hobbistycznego) że owszem coś zrobisz samemu ale zajmie ci to 10 x więcej czasu niż gdy zrobi to fachowiec ?  
 
Zważ również iż profesjonalista tym różni się od amatora że wytwarza w tym samym czasie o wiele więcej towarów/usług - tej samej albo zwykle lepszej jakości ! Jeżeli np mechanik naprawiałby samochód miesiąc to pewnie nie zarobiłby na bułkę z masłem ).On to zrobi w dwa dni. Na tym polega cały rynek prostych usług typu sprzątanie, pranie, zrobienie kebaba itp, itd. 
 
 
To samo jest z edukacją domową . Można się spierać odnośnie historii czy "edukacji seksualnej" ale każdy nauczyciel matematyki, fizyki czy języka polskiego (nawet niezbyt zdolny) ma 10 x większą wiedzę w tym temacie od przeciętnego rodzica. I nie dlatego że jest taki zdolny ale dlatego że od lat siedzi w tym temacie. Problem jest raczej w tym czego dziecko ma się uczyć a nie kto ma go uczyć. A historycznie rzecz biorąc (to dla konserwatystów) to dzieci arystokracji , szlachty miały guwernantki i prywatnych nauczycieli ... A Pan domu co najwyżej sprawdzał jakie są postępy ale nie brał udziału w procesie edukacji !  
 
Nie wiem skąd więc ten pociąg to "domowej edukacji" bo w sensie historycznym czy wolnorynkowym jest to jakaś piramidalna bzdura. No chyba że jesteśmy jakąś zamkniętą społecznością jak np Amisze w USA i chcemy chronić dzieci przez zgubnym wpływem cywilizacji. Ale strach pomyśleć co się dzieje gdy takie dziecko a potem dorosły człowiek "urwie się z pętelki" czyli wyjdzie poza swoją społeczność ( Życie to ciągła walka i koegzystencja z różnymi ludźmi niekoniecznie mądrymi czy życzliwymi . Jeżeli planujecie dla swoich dzieci "cieplarniane warunki" to sorry ale już teraz szykujcie im wygodne posadki w swoich firmach ) Bo w realu to one sobie nie poradzą.

darek 2016-10-14

Co do aborcji płodów z chorobami to może to wynika głównie z tego, że w ciąże zachodzą kobiety po 35 roku życia. Szansa na wadliwość płodu jest wtedy wiele razy większa. 
Wniosek - rząd powinien zakazać seksu kobietom po 35 roku życia ? I w ogóle wprowadzić obowiązkowe badania organizmu przed uprawianiem jakiegokolwiek seksu ?

darek 2016-10-14

A ludzie na coś chorzy i mający groźne choroby w rodzinie - też całkowity zakaz seksu. Seks tylko dla zdrowych obywateli przed 35 rokiem życia i tylko po drobiazgowych badaniach lekarskich. Można ustanowić specjalną komisję, jak komisja poborowa co będzie decydować.

Sofronoff 2016-10-14

@ Piter 
 
"Problem jest raczej w tym czego dziecko ma się uczyć a nie kto ma go uczyć". 
 
Jak w PL zniknie problem jakości nauczania (jak się dziecko uczy) zaczniemy szukać tych szkół, które uczą tak, "jak trzeba" i tego "co trzeba". Skoro od rodziców system na cen cel zabiera owoce pracy. Przemocą. Na razie na poprawę RACZEJ nie zapowiada się. Wręcz przeciwnie. 
 
CZY TY JANUSZ MASZ W OGÓLE DZIECI ? CZY DALEJ PROFESJONALISTO MIESZKASZ Z MAMĄ, skoro piszesz pan o "cieplarnianych warunkach" ? Bo piramidalne, to piszesz bzdury.

Paweł 2016-10-24

Janku, nie uwierzysz. Niedawno mówiłeś o sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Stwierdziłeś, że przecież Niemcy tej ziemi z Polski nie wywiozą (nocą) w workach do RFN. A jednak to się dzieje! We Włoszech. Turyści wywożą na pamiątkę w torbach podróżnych piasek z plaży :-)) 
 
wiadomosci.onet.pl 
 
"W ciągu trzech letnich miesięcy 2015 roku służby na jednym tylko lotnisku w Cagliari odebrały turystom pięć ton piasku."

Bartłomiej 2016-10-26

Tradycyjnie brak jakichkolwiek aktualizacji - audycja Janka 3 tydzień zapowiadana z tym samym tematem. Tak jak by szeryf nie widział że to on jest lokomotywą tego radia. 3 lata też proszę o nie przesyłanie mi żadnych maili - bez skutku. To że wspieram kontestacjė robię tylko przypadkiem i dużą niechęcią, chcąc jedynie podziękować autorowi jednej jedynej audycji której lubię słuchać. Może kłopoty wynikają właśnie z niedbalstwa, braku zangarzowania i braku konsekwencji wobec własnych wypowiedzi i tych którzy próbują je brać serio.

Paweł 2016-10-26

@20 Zauważyłem, że jak audycja jest z Chógo, to pojawia się najpóźniej następnego dnia; jak z Kamilem - tydzien, dwa, trzy tygodnie po lajwie.

Dodaj komentarz...

Jan Fijor

Współzałożyciel szkoły biznesu ASBIRO, przedsiębiorca i podróżnik, który w czasie stanu wojennego wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził 17 lat. Były barman, pośrednik nieruchomości, agent ubezpieczeniowy i makler. Obecnie, oprócz działalności w szkole ASBIRO, zajmuje się publicystyką oraz jest właścicielem wydawnictwa Fijorr Publishing.

Prowadzi audycję na żywo Jan Fijor zaprasza w którym przedstawia punkt widzenia przedsiębiorcy. W środy o 21.00

Inne audycje tego autora:
Więcej audycji...Nie kupuj baryłek ropy (tylko alkoholu) (28) - 10 miesięcy temu


Debata Janka z liberałem Łukaszem (8) - 11 miesięcy temu

O tym, co piszecie w komentarzach (12) - 11 miesięcy temu


O RODO i akceotacji ciasteczek (4) - 11 miesięcy temu

Jak zostać Bogatym. (8) - ponad rok temu

Jak się bogacić? (18) - ponad rok temu

Bieda polskich wolnościowców (7) - ponad rok temu

Listy, obyczaje i finanse. (2) - ponad rok temu

Jak poprawnie oszczędzać (14) - ponad rok temu

O pożydowskim mieniu bezspadkowym (7) - ponad rok temu
Czy dopłacać do frankowiczów? (19) - ponad rok temuObligacje dla debili (5) - ponad rok temuCzy Janek oddałby 500 plus? (12) - ponad rok temu


Dlaczego USA czeka upadek? (19) - ponad rok temu

40 lat i fajrant! (27) - ponad rok temu

Pomysły na biznes w Hiszpanii (6) - ponad rok temu


Rekordowo krótki odcinek (3) - ponad rok temu

Mocz to moc (11) - ponad rok temu

Jest gorzej, niż myślałem (11) - ponad rok temu


Wystarczy języczek u wagi (8) - ponad rok temu

Jak mieć nosa do nieruchomości (14) - ponad rok temu

O strajku nauczycieli (20) - ponad rok temu

Wady i zalety UK (13) - ponad rok temu


Anarchokapitalizm według Janka (10) - ponad rok temuŻydzi, nieruchomości i dolary (15) - ponad rok temu


Pełzająca detronizacja dolara (2) - ponad rok temu

Wychodzimy jak palanty! (3) - ponad rok temu

Ostatnia noc dyktatury w Wenezueli? (18) - ponad rok temu

Janka porady na nadwagę (13) - 2 lata temu

Polakom brakuje ciekawości (11) - 2 lata temu


Jan Fijor - Listy (1) - 2 lata temuJan Fijor - Komu ufa Janek? (13) - 2 lata temu
Jan Fijor - Śmieci i Japonia (2) - 2 lata temu

O wyższości gór nad morzem (11) - 2 lata temu

Ile jest ASBIRO w ASBIRO? (4) - 2 lata temuJan Fijor - Powrót ze Stanów (1) - 3 lata temuJan Fijor - A to lewak jeden (21) - 3 lata temu


Jan Fijor - Salam alejkum (20) - 3 lata temu


Jan Fijor - Syndrom Korwina (37) - 3 lata temu

Jan Fijor - Mordujecie dzieci (43) - 3 lata temu

Jan Fijor - Totalitaryzmek (19) - 3 lata temuJan Fijor - Ekonomia Zdrowia (9) - 3 lata temu
Amerykański fiskus a Polacy (11) - 3 lata temu
Jan Fijor - Trump coś kręci (24) - 3 lata temu

Jan Fijor - Czytamy Misesa (8) - 3 lata temu


Jan Fijor - Wolność (104) - 3 lata temu

Ryanair i LOT to naciągacze (21) - 4 lata temu

Jan Fijor - Imigranci (20) - 4 lata temu
Jan Fijor - Delta? Nie latam (7) - 4 lata temu


Jan Fijor - Milion plus (17) - 4 lata temu


Jan Fijor - Wolny monopol (22) - 4 lata temu

Jan Fijor - Prezydenci USA (13) - 4 lata temu
Jan Fijor - Telenovela (7) - 4 lata temu

Jan Fijor - Raport z Liberlandu (19) - 4 lata temu


Jan Fijor - Trumpy i Hilarie (3) - 5 lata temu

Jan Fijor - Trumpy i Hilarie (7) - 5 lata temu

Wielki szwindel na mieszkaniach (19) - 5 lata temu


Jan Fijor - Szarańcza w Malawi (20) - 5 lata temu
Jan Fijor - TRUMP (34) - 5 lata temuJan Fijor - Skok na OFE 2.0 (29) - 5 lat temuJan Fijor - Jak w grudniu 81 (40) - 5 lat temu

Komu Kaczyński zrobi dobrze? (23) - 5 lat temu

Jan Fijor - Silk Road (14) - 5 lat temu

Obsługa klienta wg Janka (19) - 5 lat temuBierzcie zasiłki (31) - 5 lat temuJan Fijor - Wybory (19) - 6 lat temu


Nie ma gotówki i nie będzie (24) - 6 lat temuJan Fijor - Jak umarł Tuwim (11) - 6 lat temu
Jan Fijor - Franek (14) - 6 lat temu


Jan Fijor - Putin Austriakiem? (18) - 6 lat temu

Jan Fijor - Lekcja historii (14) - 6 lat temu
Jan Fijor - Motywy (30) - 6 lat temuJan Fijor - Złoto (9) - 6 lat temu
Prywatyzacja wg Janka Fijora (14) - 7 lat temuWolny rynek — wprowadzenie (38) - 7 lat temu

Jan Fijor - Buthan (17) - 7 lat temu


Jan Fijor - Łukraina (18) - 7 lat temu


Nakręcony prywatyzacją (52) - 7 lat temu


Słuchacz w długach (30) - 7 lat temu

Jan FIjor - Rock and Roll (15) - 7 lat temu

Jan Fijor - Dyskryminacja (27) - 7 lat temuBitcoin to tylko zabawka! (89) - 7 lat temu

Bardzo smutny Janek (47) - 7 lat temu

Wywiad z Markiem Klugmannem (40) - 7 lat temu

Rzecz o kontroli czynszów (14) - 7 lat temu

Janek zbankrutował (20) - 7 lat temu


Blacha wie co mówi (37) - 7 lat temu

Fijor idzie w politykę (37) - 7 lat temu

Ostro (64) - 7 lat temuBanki, samochody, podręczniki (28) - 8 lat temu


Służba zdrowia za oceanem (22) - 8 lat temu

Czy okienko blokuje kolejkę? (65) - 8 lat temuCzy alkoholik jest racjonalny? (61) - 8 lat temu


Czym jeździ milioner? (21) - 8 lat temu

Jan Fijor - Jak wybieram akcje (15) - 8 lat temu


Jan Fijor - Emeryty (40) - 8 lat temuJan Fijor - Kto mi wisi? (58) - 8 lat temu

Na co nam służby specjalne? (17) - 8 lat temu


Jan Fijor - Geje są jak SB (50) - 8 lat temu

Jan Fijor - O dwóch burakach (20) - 8 lat temu

Jan Fijor - Długi (118) - 8 lat temu


Bogaty może dłużej (48) - 8 lat temuCo Janek zrobił z ogórkami? (37) - 8 lat temu
Jan Fijor - SKOK (15) - 8 lat temuJan Fijor - Rozmowy na Jetlagu (19) - 8 lat temu


Jan Fijor - Ja się wycofuję (20) - 8 lat temu


Robimy gospodarstwo? (70) - 8 lat temuJan Fijor - Wyjazdy (53) - 8 lat temu

Jan Fijor - Broni Amber Gold (78) - 9 lat temu


Jan Fijor - W kraju dziadów (27) - 9 lat temu
Jan Fijor - Oba maży da (30) - 9 lat temu

Jan Fijor - Karty kredytowe (19) - 9 lat temuJan Fijor - pośrednicy (23) - 9 lat temu


Czy celnicy to kretyni? (23) - 9 lat temu

Jan Fijor - Unikać euro i eko (26) - 9 lat temu

Jan Fijor - Knajpy w Zakopanym (29) - 9 lat temu
Jan Fijor - Powrót z Azji (15) - 9 lat temuJan Fijor - dochód pasywny? (21) - 9 lat temu


Jan Fijor - Putinizacja (38) - 9 lat temu

Jan Fijor - To już 6,12 (26) - 9 lat temu


Jak sprzedawać dom? (20) - 9 lat temu

Boeing, monopol i korupcja (52) - 9 lat temu


Oburzeni (11) - 9 lat temu


Książki ekonomiczne (21) - 9 lat temu

Podatek Buffeta (8) - 9 lat temu

Dlaczego nas nie lubią? (32) - 10 lat temu

Portugalia (17) - 10 lat temu

Wy ćwoki (15) - 10 lat temu

Jan Fijor: Czy brać kredyt? (4) - 10 lat temu


Przygody Janka w Rosji (10) - 10 lat temu

Co tam w Norwegii słychać (38) - 10 lat temu


Jak nauczyć się pracowitości (12) - 10 lat temu

Jan Fijor o gejowych (50) - 10 lat temu

Jan Fijor o pracy po maturze (39) - 10 lat temu


Co boli Janka F.? (14) - 10 lat temu


Fijor zatrzymany w Kolumbii (11) - 10 lat temu


Kto to jest biedny człowiek (18) - 10 lat temu

Kto to jest człowiek biedny (6) - 10 lat temu


Żona milionera (10) - 10 lat temu
Trochę afryki trochę Ukrainy (4) - 10 lat temu

Afryka Afryka (27) - 10 lat temu

Czego nie wiem Janek Fijor (9) - 10 lat temu

Trochę o policji i emeryturach (11) - 10 lat temu

Janek o szpitalach (7) - 10 lat temuDalsze relacje z Kaliforni (17) - 10 lat temu

Fijor w Californi (17) - 10 lat temu


Prawo spadkowe (6) - 10 lat temu

Się SANEPIDowi oberwało (9) - 10 lat temu
O wyborach w ameryce (21) - 10 lat temu

O gatunkach, które wymierają (14) - 10 lat temu

Etyka w dopalaczach i przemycie (10) - 11 lat temuO "wygranych" na loterii (15) - 11 lat temu

Służba zdrowia ciąg dalszy (26) - 11 lat temu


O Krzyżu, podatkach i ludziach (26) - 11 lat temu

Państwowe akcje (20) - 11 lat temu

Postaw urzędnika przed sądem! (34) - 11 lat temu

Ubezpieczalnia pilotów TV (2) - 11 lat temu

Jan Fijor o USA (33) - 11 lat temu

Jak uniknąć płacenia ZUS-u? (7) - 11 lat temu

A dzisiaj polecamy:
 align="center">
Program sponsorują:

Księgowość online - - 20.00
Szkolenie przedłużanie rzęs Kraków... - - 20.00
Sklep z zabawkami dla dzieci Rzeszów... - - 20.00
Drabiny producent aluminiowe drewniane - - 20.00
zarabianie w internecie - - 20.00
ubezpieczenia na życie nowy sącz szkolenia bhp - - 20.00
Konrad - - 25.00

Możesz i ty zasponsorować >>>

Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt