Facebook
Podpis:
Numer GG:
KonteStacja.com - radio ludzi wolnych Cyber Forces
Pon
21:00
Wydanie Główne
Wto
21:00
audycja odwołana
Słuchaj radia
Wydanie Główne (2)
5 dni temu
90% Kontestacji będzie zaorane
O przebudowie strony i nowych możliwościach nadawania video. Nowi goście. Jakie jest miejsce KS? Polacy nie wierzą w podatek cukrowy. Kary za brak płacy minimalnej w transporcie. Kobiety...
Świat Kamila C. | Biznes | Wywiady
3 dni temu
Sprzedaż online - Basia Piasek |#567
Basia Piasek Przedsiębiorca z 17 - letnim doświadczeniem w roli lidera i 10-letnim doświadczeniem korporacyjnym. Ostatnie 7 lat przeznaczyła na rozwijanie swoich firm, w których...
Skorzystaj z naszych projektów:

▸ Wolny Rynek - w liczbach
▸ Emigrujesz - posłuchaj najpierw
▸ KontestKino - filmy na wieczór
▸ Poważny kryzys - napisz

Audycja: Wydanie Główne 2019-09-16

Absolutnie wszystko, dla każdego, za darmo

Nadający: Marcin Hugo Kosiński i Marek Zemsta

Kontynuujemy analizę programów wyborczych. Dziś KO i Lewica. Równouprawnienie w sporcie. Inflacja. Inteligencja elektoratu. Darmowy Internet.

KOMENTARZE

Kielak 2019-09-17

Program wyborczy PSL (wybrane fragmenty) - lista nr 1 
 
Skrócenie o godzinę czas pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia. 
Bezpłatna komunikacja publiczna dla wszystkich dzieci, niezależenie od dochodu ich rodziców. 
Gwarancja pracy na pół etatu po urlopie rodzicielskim przez 24 miesiące. Przez ten czas dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie. 
Podwojenie liczby żłobków i klubów dziecięcych (20 godzin tygodniowo darmowej opieki żłobkowej) 
Każda pracująca matka będzie mogła przechodzić na emeryturę o rok wcześniej za każde urodzone dziecko. Wychowanie co najmniej czwórki dzieci przez niepracującą matkę będzie uprawniać do emerytury na poziomie minimalnym. 
Zwolnienie emerytury z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 
Praca dla młodych. Z programu skorzystają absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Otrzymają 2-letnią gwarancję zatrudnienia na umowie o pracę. 
„Ziemia dla młodych” to program dla osób do 35. roku, które chcą osiedlić się poza miastem. Za symboliczną złotówkę rodziny nabędą działkę budowlaną z zasobów państwowych. Wraz z pozwoleniem na budowę i planem domu energooszczędnego. 
Nowi przedsiębiorcy zapłacą pierwszą składkę dopiero w miesiącu, w którym osiągną dochód – co najmniej 3 tys. zł netto. Do tego czasu koszty ubezpieczenia pokryje budżet państwa. 
Proste stawki ZUS – 500 zł miesięcznie dla firm z przychodami do 250 tys. zł rocznie i 1000 zł dla pozostałych. 
Ziemia, wykupiona przez Agencję Nieruchomości Rolnych, będzie wydzierżawiana młodym rolnikom po obniżonych stawkach. 
Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego i poprzednie zasady przechodzenia na emeryturę rolniczą. 
Możliwość łączenia ubezpieczeń i pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS i ZUS. 
Bon żywnościowy o wartości 250 zł dla każdego Polaka, który będzie upoważniał do zakupu dobrej, zdrowej żywności bezpośrednio u rolnika. 
Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim (teren Federacji Rosyjskiej). 
2-letnie dopłaty do rachunków za ogrzewanie po rezygnacji z przestarzałych pieców. 
Dofinansowanie do zakupu pieców do 75% kosztów, a po spełnieniu kryterium dochodowego 100% kosztów. 
Stopniowe ograniczenie liczby uczniów w klasie do maksymalnie 20 osób. 
Ciepły posiłek dla uczniów w szkole niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców. 
Zapewnienie uczniom minimum 5 godzin nauki języka angielskiego w tygodniu już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
Darmowy dentysta dla wszystkich dzieci do 18. roku życia. 
Stopniowe zwiększanie nakładów na system ochrony zdrowia z obecnego poziomu 6,5% PKB do 9%. 
Płaca pielęgniarek powinna być powiązana z zarobkami lekarzy – minimum 60% ich pensji. 
Samorząd każdego szczebla będzie partycypował we wpływach z VAT. 
Senat Izbą Samorządową - senatorowie pracowaliby społecznie. 
Wpisanie powiatów do konstytucji. 
Dekoncentracja administracji publicznej, czyli rozrzucenie państwowych instytucji po różnych miastach.  
 
W przypadku propozycji PSL nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia. 
Program wyborczy PiS (wybrane fragmenty) - lista nr 2 
 
PiS uwypukla w kampanii wyborczej swoje sukcesy i zapowiada kontynuowanie programów wprowadzonych w kadencji Sejmu 2015-1019 a także rozszerzenie niektórych elementów tych programów. Od kampanii wyborczej do PE ważne są te zawarte w tzw. "piątce Kaczyńskiego" czyli: 
 
500+ od pierwszego dziecka (obowiązuje od 1 lipca 2019 r.) 
„PIT 37 – 0 proc. dla młodych do 26 roku (obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.) 
„Trzynastka” w kwocie 1100 złotych brutto, która zostanie wypłacona każdemu emerytowi (pierwszy raz została wypłacona na wiosnę w 2019 r.) 
Obniżka PIT-u z 18 proc na 17 proc. i z podniesieniem kosztów uzyskania przychodu (od 1 października 2019 r.) - dla wszystkich podatników 
Przywrócenie połączeń autobusowych (niektóre z nich już zostały przywrócone, część w planach)  
 
Szacowany koszt wprowadzenia programu to ok. 40 miliardów złotych 
 
Do tego mamy jeszcze 
 
Program 300+ (300 zł corocznego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód w rodzinie na każde uczące się dziecko do 20 roku życia lub do 24 lat w przypadku ucznia niepełnosprawnego)  
 
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich, także swoich kolegów z partii, przedstawiając w Lublinie tzw. hat-trick. To kolejne obietnice partii rządzącej: 
 
3000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2020 r.) 
4000 zł brutto pensji minimalnej (na koniec 2023 r.) 
Dwie trzynaste emerytury w 2021 r.  
 
Oraz nowe elementy zawarte w programie "Polski model państwa dobrobytu": 
 
Zniesienie immunitetu sędziów i prokuratorów z zastrzeżeniem specjalnego trybu procedowania w razie wszczęcia postępowania karnego wobec sędziego lub prokuratora. 
Kontynuowanie programu „Mieszkanie na Start”. 
W 2023 roku poziom życia w Polsce, mierzony poziomem PKB per capita w sile nabywczej, ma być wyższy niż w Portugalii, a w 2030 roku zbliżył się do poziomu 85%, a być może nawet do 90% średniej unijnej wobec 71% w 2018 r. 
19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.  
 
W nowym dokumencie pojawia się temat dziennikarzy. PiS proponuje wprowadzenie ustawy o statusie zawodowym dziennikarza. Czytamy w nim, że "głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 KK, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza". 
 
PiS zapowiada też konsekwentnie obronę wolności słowa i wolności mediów w Internecie. Chodzi tu o walkę z dyrektywą unijną o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (popularnie nazywanej ACTA 2). PiS przypomina, że dyrektywa została zaskarżona do TSUE, a po jej ewentualnym wejściu w życie (w 2021 r.) partia będzie chciała osłabić jej działanie. 
Program wyborczy SLD (wybrane fragmenty z dokumentu zamieszczonego na oficjalnej stronie tej partii) - lista nr 3 
 
Płaca minimalna 2700 zł miesięcznie. 
Minimalna płaca godzinowa 15 zł, w tym dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Zerowy ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika. 
Walka z umowami śmieciowymi. 
Równa płaca za równą pracę. 
Obowiązkowa reprezentacja pracowników oraz kwota kobiet w radach nadzorczych spółek akcyjnych. 
Obniżenie wieku emerytalnego. Pracownicy powinni mieć prawo do przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy – w przypadku mężczyzn, a w odniesieniu do kobiet – po 35 latach pracy. 
Kwotowa waloryzacja najniższych emerytur o co najmniej 250 zł. 
Emerytura wdowia (możliwość otrzymania po zmarłej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu – mężu, żonie, partnerze lub partnerce, bez względu na płeć – 85% jej emerytury albo zachowania emerytury własnej wraz z prawem do otrzymywania 50% świadczenia osoby zmarłej). 
Nikt nie będzie miał emerytury niższej niż 1600 złotych na rękę. 
Wprowadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego. 
Wprowadzenie powszechnej opieki geriatrycznej. 
Wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB – przeciętnego poziomu w UE. 
Refundacja leczenia niepłodności metodą in vitro. 
Prawo do darmowych lekarstw powinno przysługiwać wszystkim pacjentom, bez względu na wiek po przekroczeniu określonego kwotowo kwartalnie limitu wydatków na leki, a w przypadku osób, które ukończyły 70 rok życia – bez limitu. 
Program „Mieszkanie za 500 zł”. 
Pomoc dla "frankowiczów" przez unieważnienie klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych. 
Zakaz eksmisji na bruk. 
Przywrócenie dużej ulgi budowlanej. 
Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie. 
Wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Zniesienie katechizacji przez państwo. 
Opieka lekarska i stomatologiczna w szkołach i przedszkolach. 
Zmniejszenie liczby uczniów w klasach. 
Rzetelna edukacja seksualna. 
Bezpłatne śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu. 
Obywatelskie media publiczne. 
Utworzenie funduszu obywatelskiego, z którego środków wspomagani byliby niezależni twórcy i dziennikarze. 
Zniesienie art. 212 Kodeksu karnego, który mówi o zniesławieniu polityków i urzędników (dziennikarze nie powinni pracować w poczuciu zagrożenia tym przepisem). 
Ochrona ogrodów działkowych. 
Zmiany w programie „500 plus”: objęcie tym świadczeniem wszystkich dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców oraz wyłączenie z tego programu najzamożniejszych rodzin. 
Zwiększenie progresji podatkowej przez wprowadzenie pięciu progów podatkowych tak, żeby zmniejszyć efektywne opodatkowanie osób najmniej zarabiających, a zwiększyć – w racjonalnych granicach – osób najzamożniejszych. 
Kwota wolna od podatku w wysokości 24 tysięcy złotych dla każdego obywatela. 
Podatek od spadków i darowizn przekraczających 2 miliony złotych w wysokości 2%, bez względu na pokrewieństwo ze spadkobiercą lub darczyńcą. 
Obniżka VAT do 21 proc. 
Wprowadzenie uzależnionego wyłącznie od decyzji kobiety prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia; po 12 tygodniu ciąży – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu. 
Obowiązkowa edukacja seksualna od przedszkola do matury. 
Równość małżeńska i związki partnerskie dla wszystkich. 
Refundacja antykoncepcji od 15 roku życia. 
Depenalizacja posiadania niewielkiej ilości marihuany. 
Wyprowadzenie dużej części urzędów centralnych poza Warszawę. 
Komisariat policji w każdej gminie. 
Przywrócenie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.  
 
W przypadku propozycji SLD nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia. 
Program wyborczy Konfederacji (wybrane fragmenty na podstawie siedmiu tez programowych oraz wypowiedzi polityków tego ugrupowania) - lista nr 4 
 
Suwerenne państwo z silną armią i polską walutą. 
Ochrona życia ludzkiego od poczęcia. 
Proste i niskie podatki. 
Ochrona dzieci i młodzieży przed "homo propagandą". 
Sprzeciw wobec bezpodstawnych żydowskich roszczeń majątkowych. 
Kara śmierci za najcięższe zbrodnie. 
E-voting – głosowanie również przez Internet. 
Mniejsza biurokracja. 
Prawo rodziców do decydowania o tym czego uczy się ich dziecko w szkole. 
Uwolnienie emerytów od podatku dochodowego. 
Zniesienie obowiązku płacenia składek do ZUS. 
Sprzeciw przeciwko sztucznemu ustawianiu pensji minimalnej.  
 
W przypadku propozycji Konfederacji nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia. 
Program wyborczy Platformy Obywatelskiej (wybrane fragmenty) - lista nr 5 
 
Przywrócenie konstytucyjnej zasady mówiącej o tym, że każdy w Polsce jest równy, zasługuje na szacunek, możliwości rozwoju, niezbędną ochronę i – gdy zachodzi taka potrzeba – opiekę. 
Lepsze wsparcie osób z niepełnosprawnościami. 
Legalizacja związków partnerskich (zarówno hetero-, jak i homoseksualnych). 
Przywrócenie sprawności i niezależności sądów. 
Przywrócenie pełnej wolności mediów, także publicznych. 
Uchwalenie "Aktu Odnowy Demokracji", który ma być "nie tylko zbiorem przepisów prawa znoszącym wszelkie naruszenia zasad państwa demokratycznego w ustawach i decyzjach z ostatnich czterech lat, lecz także wprowadzi mechanizmy wzmacniające przyjęty po roku 1989 demokratyczny ustrój państwa i trójpodział władzy". 
Odbudowanie niezawisłość i niezależność polskiego sądownictwa, poczynając od Trybunału Konstytucyjnego. Przywrócenie zapisanej w Konstytucji RP zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa oraz pierwotnej struktury Sądu Najwyższego. Przeprowadzenie zmian, które przyspieszą rozstrzyganie spraw obywateli w sądach powszechnych oraz uniemożliwienie jakiegokolwiek wpływu polityków na podejmowane w nich decyzje. 
Rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości. Wprowadzenie w prokuraturze jasnych kryteriów awansów, konkursy oraz kadencyjność funkcji. 
Naprawienie polskiego wojska, dyplomacji, wizerunku i pozycji Rzeczypospolitej w świecie. 
Zmiana Kodeksu karnego tak, by to sprawca bał się kary, a kara była nieuchronna. 
Zagwarantowanie kobietom dostęp do darmowej procedury in vitro oraz prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, pełnego dostępu do badań prenatalnych i opieki okołoporodowej. 
Wprowadzenie edukację seksualną w szkołach oraz dostępną i refundowaną antykoncepcję. Przywrócenie antykoncepcji awaryjnej dostępnej bez recepty. 
Zrównanie płac kobiet i mężczyzn mających te same kwalifikacje i pracujących na tych samych stanowiskach. 
Wprowadzenie mechanizmu równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa. 
Zlikwidowanie luki płacowej i emerytalnej między kobietami a mężczyznami. 
Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach. 
Wprowadzenie dwumiesięcznych urlopów ojcowskich. 
Głosowanie przez Internet. 
Likwidacja urzędów wojewódzkich (marszałek województwa będzie jedynym gospodarzem regionu). 
Decentralizacja finanse państwa - podatki PIT i CIT w całości pozostaną w samorządach. 
Program #DarmowaSiec, który obejmie obywateli w wieku od 11 do 24 lat. Darmowy jeden gigabajt dziennie czyli 365 GB rocznie. 
Wprowadzenie możliwości elektronicznego zawiadamiania o przestępstwie. 
Zwolnienie wszystkich młodych przedsiębiorców z opłacania składek ZUS oraz NFZ do ukończenia 25. roku życia. 
Program Orliki 2.0. 
Jednostki Obrony Terytorialnej zostaną włączone do wojsk operacyjnych jako element systemu rezerw. 
Uchylenie przepisów ustaw „inwigilacyjnej” i „antyterrorystycznej”, które mogą naruszać prawa człowieka i wolności obywatelskie. 
Likwidacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego.  
 
W przypadku propozycji PO nie ma szacunkowych kosztów ich wprowadzenia. 
Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy wyborcze w części okręgów: 
Komitet Wyborczy PRAWICA - lista nr 6 
 
Walka o prawa podstawowe, w tym prawa do życia i prawa rodziny. 
Realne przeciwstawienie się ofensywie LGBT – wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej i wprowadzenie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. 
Dbanie o suwerenność Rzeczypospolitej. 
Przestrzeganie wolności politycznej.  
 
Komitet Wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów i Rencistów (wybrane fragmenty) - lista nr 7 
 
Zlikwidowanie podatku od emerytur i rent. 
Podwyższenie minimalnej emerytury i renty do wysokości zabezpieczającej niezbędny poziom życia dla najstarszych wiekiem. 
Opracowanie ustawy, która pozwoli przez zasiedzenie uzyskać prawo własności ogródka działkowego przez osoby będąca na emeryturze lub rencie, a użytkujące go przez 15 lat. 
Objęcie ustawą dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat nieodpłatnego korzystania za przejazdy środkami komunikacji publicznej na terenie całego kraju. 
Wprowadzenie 1 godz. lekcyjnej miesięcznie w szkołach podstawowych i średnich dla wywołania należytych postaw u młodzieży i stosowania zasady szacunku, pomocy wobec ludzi starszych. 
Przebudowa istniejącego systemu podatkowego na prosty i zrozumiały przy tym wymuszający uczciwe jego płacenie. 
Wprowadzenie przepisów umożliwiających karanie urzędników wszystkich szczebli za udowodnione łamanie prawa, przekraczanie swoich uprawnień jak również za oportunistyczne prowadzenie spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców. 
Poddanie do decyzji Polaków w referendum, czy nie przekształcić Senat w izbę gospodarczą. 
Utrzymanie wypłat 500+ dla rodzin. Rozważyć możliwości budżetowe wprowadzenia 500+ dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko. 
Zagwarantowanie wydawania bezpłatnego śniadania i obiadu w szkole dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. 
Wprowadzenie na rynek przynajmniej trzech funduszy prywatnych względnie publiczno – prywatnych, które jako pełnoprawne będą konkurować z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jako wyraz solidarności społecznej, płacona będzie procentowo od wszystkich dochodów. 
Bezwzględne zachowanie KRUS-u oraz właściwa pomoc społeczna i opieka nad emerytami i rencistami rolniczymi. 
Podwyższenie emerytur i rent w KRUS-ie do najniższej emerytury i renty w ZUS-ie.  
 
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy (wybrane fragmenty) - lista nr 8 
 
Likwidacja kolejek do lekarza. 
Pełne ubezpieczenie zdrowotne dla Polaków. 
Likwidacja NFZ. 
Bezpłatna komunikacja dla osób dojeżdżających do pracy lub szkoły. 
Przywrócenie niezależności prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. 
Zmniejszenie progu wyborczego do 3 proc. 
Ograniczenie liczby posłów do 300. 
Przekształcenie Senatu w Izbę Regionów. 
Wstrzymanie finansowania partii z budżetu państwa. 
Możliwość wyrobienia paszportu w każdej gminie. 
Przeniesienie urzędów centralnych do mniejszych miast. 
Wprowadzenie zerowej stawki podatku PIT. 
Jednolita składka ZUS w wysokości 1000 zł dla przedsiębiorców. 
Dobrowolny ZUS. 
Elastyczny mechanizm urlopu macierzyńskiego.  
 
Komitet Wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca - lista nr 9 
 
Przywrócenie biernego prawa wyborczego Obywatelom niekandydującym z list partyjnych. 
Wprowadzenie obligatoryjnego referendum krajowego i lokalnego bez progu frekwencyjnego. 
Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości dwunastokrotności minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Wprowadzenie możliwości głosowania elektronicznego dla obywateli w kraju i za granicą. 
Rzeczywista reforma wymiaru sprawiedliwości: wprowadzenie instytucji sędziego pokoju i powszechnych wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa. 
Zachowanie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wyższość Konstytucji nad prawem unijnym, polskiego złotego jako walutę narodową i własną armię.  
 
UWAGA: Nazwy komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW nie odzwierciedlają do końca nazw ugrupowań startujących na ich listach. Politycy postanowili nie budować koalicji z uwagi na to obawę przekroczenia 8-procentowego progu wyborczego, zatem w tych wyborach do Sejmu obowiązuje ich 5-procentowy próg wyborczy. 
 
 
 
źródło polskatimes.pl

damian33 2019-09-17

Krótki komentarz odnośnie tego co mówil sluchacz Mistrz Zagłady oraz prowadzacy.  
Tak, rządzący słusznie zakładają że wyborcy są kretynami.  
Polscy politycy obiecują dokładnie takir same gruszki na wierzbie co 20, 15, 10 czy 5 lat temu a ludzie dalej na nich głosują i wierzą że to politycy własnie będą wprowadzać jakieś zmiany na lepsze. 
 
Powiem więcej, nalezaloby się zapytać (podążając tokiem myślenia sluczach) jakie intelektualny poziom reprezentuja również słuchacze czy prowadzący to radio skoro są doskonale świadomi procesów jakie zachodzą, świadomi obłudy i zakłamania rządzących a sami siedzą dalej w tym kraju, wylewają żale w audycjach i dalej nie robią nic tylko dorabiają polityków płacąc w PL podatki dochodowe, ZuS czy VAT bądź akcyzę.  
 
Powiem wiecej, ilu jest tu takich którzy "inwestują w nieruchomości" mimo że wiedzą iż jest to najtrudniej zbywalna forma inwestycji, która w linii prostej zalezy od tego jak przedzie gospodarka. Innymi słowy skoro psuje się gospodarkę to nieruchomosciom znajdującym się w PL wkrótce również się oberwie, hmmm? 
 
Ukłony...

damian33 2019-09-17

Zanim ktoś narzekać: to co mają innego zrobić, przypominam że zyjemy w XXI w, granicę są otwarte od ponad 15lat i bilet w jedną stronę do UK, Irlandii czy choćby Niemiec nie kosztuje majątku.... 
 
Tylko szaleniec robi w kółko to samo (głosuje na politycznych dobrodzieji) i oczekuje innych rezultatow.  
 
Ukłony

enemis 2019-09-18

damian33, ale po co wyjezdzac? Wtedy nie bedzie mozna tylko krytykowac :D 
Hugo juz chyba 10 rok wyjezdza z PL, i co roku "tym razem naprawde".

damian33 2019-09-18

@4 No i tego właśnie nie jestem w stanie pojąć Enemis. 
Jak ktoś kto jest bierny i tylko czeka aż przyjdzie jakiś Korwin, Kukiz czy inny neo-Piłsudski wjedzie na białym koniu i nagle zaprowadzi porządki w kraju. Jeśli jesteś wolnościowcem, rozumiesz jak powinna działać gospodarka (niskie podatki, konkurencja, wolność czyli dogmaty szkoły austriackiej) to co do jasnej chxxx robisz siedząc latami na dupie w Polsce.  
 
Bierz sprawy w swoje ręce i działaj. W UK, w Irlandii czy Holandii jest masa rodaków, nie wszyscy mają poglądy wolnościowe ale wszyscy rozumieją jedną podstawowa rzecz: jak chcesz lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci to zmiany zacznij od siebie ! Potrzebw nam w tych krajach w dalszym ciągu kierowców ciężarówek, informatyków, budowlancow, księgowych a jeśli nie masz pomysłu na sobie przyjedź i załóż sklep z polską żywnością czy materiałami budowlanymi. Na tym też można zrobić biznes. 
 
Szczególnie Ty wolnościowcu, Ty powinieneś pokazywać że się da, że można, gromadzić majątek i budować go choćby za zachodnią granicą. To radio powinno być platforma komunikacji, medium laczacym przedsiębiorsczych emigrantów we wszystkich krajach, gdzie ludzie mogliby się dowiadywać że Janek z Manchesteru potrzebuje 5 budowlańców na przyszły rok do remontu hali a Krzysiek z Amsterdamu 3 mechaników do warsztatu który otwiera.  
Serce się kraje jak człowiek wiedzi tych wylewających żale słuchaczy i prowadzących podczas gdy ich rodacy pokazują jak mozna zgodnie z ideą wolnościowa budować lepsza przyszłość.  
 
W XXI wieku, nie da się wprowadzic realnej zmiany chodząc na protesty z flaga, czy pałac znicze pod budynkiem ZUSu, W erze informacji i kapitał lu ważne jest nacisk jaki może wywierać grupa która ma wpływowych członków oraz finanse jakie za nimi stoja.  
W XXI wieku głosuje się nogami bo tylko odcinając krnąbrnych, skorumpowanych i zepsutych rządzących od źródła dochodów patrz podatkow, składek jakie płacicie na ZUSy, Krusy i inne tej masci, tylkomodcinajac im dopływ świeżej krwi można wymusić zmianę kierunku dzialania! I dlatego właśnie od 20 lat nic się w Polsce nie zmieniło i nie zmieni czy unkorytka jest PO, PiS, AWS czy SLD podnoszone są tylko podatki, utrudnia się życie przedsiębiorcy a naród jest dokarmiany co parę lat solidna dawka kielbachybwyborczej. 
 
Ukłony...

enemis 2019-09-19

Wbrew pozorom ta mentalnosc bitej zony ma psychologiczna nagrode - nie musisz nic robic zeby zmienic sytuacje, dodatkowo jest o czym ponarzekac przy piwie itp. Czekasz wiecznie na zbawce jak sam powiedziales.

Sofronoff 2019-09-20

"CIT na wzór estoński", to nic innego, jak po prostu CIT=0. Słowem, spółka ma nieopodatkowany już d o c h ó d a nie przychód. Spółka nie przejmuje się zatem "szukaniem kosztów", zjawiskiem jakże powszechnym w Bongo-Bongo nad Wisłą, bo podatek zapłaci {jeśli w ogóle} dopiero przy wypłacie dywidendy. Do tego czasu kapitał {dochód} pozostaje nieopodatkowany i może być reinwestowany w dowolnym czasie i wedle uznania. Spółka najprościej w świecie bogaci się, zbiera kapitał, buduje rynkowy potencjał. 
 
Czytam / słucham te "programy" i naprawdę trudno się oprzeć, że polskość, to obecnie {obecnie?} stan umysłu. Dosłownie za chwilę Polacy będą mieli to, na co naprawdę ciężką swoją "pracą" intelektualną, której nie znoszą, a w ślad za nią takimi a nie innymi wyborami, zasłużyli: w i e l k ą c h u j n i ę w s z e c h p o l s k ą.

Dodaj komentarz...

Marcin Hugo Kosiński i Marek Zemsta


Libertarianin. Przedsiębiorca. Dziennikarz.

Właściciel radia KonteStacja. Od ponad 12 lat, propagator wolności słowa, nieszablonowego podejścia do własnego życia i kreatywnej edukacji.

Założyciel newslettera Ideoskop.pl mówiącego o niebabalnych pomysłach na biznes, które ktoś gdzieś wdrożył w życie oraz platformy edukacyjnej Edukatorium.pl dla osób przedsiębiorczych.

A do tego jeszcze bloger w Kosinski.IT

Prowadzi audycję na żywo Wydanie Główne od której się wszystko zaczęło. Jest wciąż główną pozycją rozgłośni. Niebanalne tematy i ciekawi goście. W poniedziałki o 21.00


Medale:

Prowokator miesiąca
złoty!
Inne audycje tego autora:Kolory Kwarantanny Narodowej (3) - 3 tygodnie temu


Czy można protestować w kościele? (4) - 5 tygodnie temu

Unikaj szpitali (7) - 6 tygodni temu

Pościg za ludzmi bez maski (1) - 7 tygodni temu

Więcej audycji...
25 lat i 48 mln kary do zaplaty (2) - 8 tygodni temu

Nauczyciele uciekają (6) - 8 tygodni temuNiskie podatki już były (15) - 3 miesiące temu

Czy trzeba nosić maseczki? (13) - 3 miesiące temu

Male i duze państwa autorytarne (4) - 4 miesiące temu


Strzelać czy resocjalizować? (2) - 4 miesiące temu

Mieszkania za 50% ceny (1) - 4 miesiące temu


Nie bedzie nowych podatków! (2) - 5 miesiące temu

Bitwa o wozy rozstrzygnięta! (4) - 5 miesięcy temu

Młodzi Gniewni o wyborach - 5 miesięcy temu

Czy LGBT to ludzie? (5) - 6 miesięcy temu

Dotacji w lipcu nie będzie (1) - 6 miesięcy temu

Czy policjanci się wstydzą (1) - 6 miesięcy temu

Nowy (nie)podatek od smartfonów (3) - 6 miesięcy temu

Gazem w przedsiębiorców - 6 miesięcy temu

Węgiel jest święty (1) - 7 miesięcy temu

W co mają inwestować normiki? (12) - 7 miesięcy temu

W szpitalach nie ma kolejek (4) - 7 miesięcy temu

Zagrajmy w grę (2) - 7 miesięcy temu

Turkmenistan pokonał wirusa! - 8 miesięcy temu


Jestem na kwarantannie! (1) - 8 miesięcy temu

Dlaczego nie warto #zostawaćwdomu? (5) - 9 miesięcy temu

Jak zarobić na koronawirusie? (2) - 9 miesięcy temu

Kupujcie makaron - coronavirus u bram (2) - 9 miesięcy temu


W Niemczech bieda! - 9 miesięcy temu

Nauczyciele zarabiają za mało! (2) - 10 miesięcy temu

Bądź patriotą, nie umieraj na rozkaz (6) - 10 miesięcy temu

Byle by przeżyć (2) - 10 miesięcy temu


Bezpłatna komunikacja może być droga (4) - 11 miesięcy temu


Rząd Cię szybko uzdrowi (1) - 11 miesięcy temu

Idzie drożyzna (2) - 11 miesięcy temu

Polacy nie zasługują na prywatność? (1) - 11 miesięcy temu

Muzeum z najwyższej półki (1) - 11 miesięcy temu


Kiedy ojczyzna wzywa! (2) - ponad rok temu


Hugo zostaje kurem domowym (3) - ponad rok temu

Kto nas będzie leczył? (4) - ponad rok temu


Polską rządzą emeryci i rolnicy (6) - ponad rok temu


Siłownia w domu i w zagrodzie (6) - ponad rok temu

Francja wprowadza ACTA2 (3) - ponad rok temu
Czy to koniec wolnego Hong Kongu? (1) - ponad rok temu

10 groszy za indyka (1) - ponad rok temu

YT wciąż jest najlepszy? (3) - ponad rok temu

wRealu24 niesłusznie skasowane! (3) - ponad rok temu

Oddaje500plus chellange! (13) - ponad rok temu


Kontestacja ma juz 10 lat! (2) - ponad rok temu

Bodnar broni zbrodniarza? (2) - ponad rok temu

Uwaga urzędniczy bełkot (3) - ponad rok temu

Lobby alkoholowe znowu wygrało (4) - ponad rok temu

Czy wolnościowiec może brać 500+? (12) - ponad rok temu

Film Sekielskiego bije rekordy (18) - ponad rok temu

Korki drogowe nie są takie złe (3) - ponad rok temu

Seks w krzakach czy w samochodzie? (2) - ponad rok temu

Czy będą matury? (1) - ponad rok temu


Wydanie specjalne w pociagu PKP (2) - ponad rok temu

Homoseksualiści do wiezienia (3) - ponad rok temu

Flaszka prawem, nie towarem (1) - ponad rok temu

Niech już nas w końcu skażą (12) - ponad rok temu

ROI z obywatela (9) - ponad rok temuCzy Taśmy Kaczyńskiego to lipa? (4) - ponad rok temu

Bezrobotni zostana abstynentami (4) - ponad rok temu

Czy Adamowicz musiał zginąć? (9) - ponad rok temu

Emigranci psują nasze dzieci! (7) - ponad rok temu

Kiedy można zabić intruza? - ponad rok temu

Magiczne szable i tarcze (1) - ponad rok temu


Kto zaorał Hugo? - 2 lata temu

Kto ukradł nam Marsz? (1) - 2 lata temu


Twój głos nic nie znaczy (6) - 2 lata temu
Matka Boska Dotacyjna (9) - 2 lata temu

Ile kosztuje dzwon? (4) - 2 lata temu

Rozwody przez internet - 2 lata temu


Jedzenie można wyrzucać (6) - 2 lata temu


RODO nie jest potrzebne! (2) - 2 lata temu


Wytrychy na cenzurowanym (4) - 2 lata temu

Autostopem na Kitaj (2) - 2 lata temu


Zdrajcy sprawy (4) - 2 lata temu
Taxi zamiast PKS (4) - 3 lata temu

Jedna miska na 10 kobiet (6) - 3 lata temu


Nie daj sie golić za muzykę (3) - 3 lata temu


Każdy w końcu umrze (2) - 3 lata temuZnajdź swojego alfonsa (11) - 3 lata temu

Zabić czy usunąć? (7) - 3 lata temu

Jak zostać Dworcem? (1) - 3 lata temuJak pędzić bimber (10) - 3 lata temu

Czy bańka już pękła? (8) - 3 lata temu

Małżeństwo się nie opłaca (20) - 3 lata temu

Nowy, legalny hazard (2) - 3 lata temu

Złodzieje ciepła atakują (18) - 3 lata temu

ZUS nie chce 5 mld (2) - 3 lata temu

Black Friday po polsku (4) - 3 lata temu

Nowy próg podatkowy (11) - 3 lata temu

Wszyscy jestesmy zlodziejami (5) - 3 lata temu


Koniec polskich spółek w UK? (1) - 3 lata temu

Za tanie linie lotnicze (8) - 3 lata temu

Jak omijać kontrolę państwa (9) - 3 lata temu

Kto blokuje zakup kryptowalut? (5) - 3 lata temu

Ile zapłacisz za nowe seriale (5) - 3 lata temu


O jedna wyplatę mniej (3) - 3 lata temu


Wolnościowcy upadają (13) - 3 lata temu
A klientów mamy w nosie (1) - 4 lata temu

Za co lubię Unię Europejską (18) - 4 lata temu

Czy wziąłbyś order? (22) - 4 lata temuTwoje hasła są za słabe! (6) - 4 lata temu

Niemcy cenzurują internet (4) - 4 lata temu

Do apteki dopłyniesz wpław (7) - 4 lata temu


Wywiad z terrorystą (34) - 4 lata temu


Kto spekuluje masłem? (3) - 4 lata temu

Czy Asbiro to sekta? (12) - 4 lata temu

Czy chciałbyś tyle zarabiać? (15) - 4 lata temu
Lewak zmusza do picia wódki (9) - 4 lata temuChcę sprzedać nerkę męża! (45) - 4 lata temu


No to nacjonalizujemy hazard (4) - 4 lata temu

Warto być biednym (8) - 4 lata temu

Czy Kościół kradnie? (5) - 4 lata temu
Na chuja nam dzietność? (13) - 4 lata temu

Polska skazała terrorystę (6) - 4 lata temu
Do czego prowadzi socjalizm? (5) - 5 lata temuBandyta, ale polski bandyta (13) - 5 lata temu

Urzędnik przy każdym dziecku (7) - 5 lata temu

Jak unikać długów? (1) - 5 lat temuBluzgi, bluzgi, bluzgi... (20) - 5 lat temu

Znamy wyniki wyborów (21) - 5 lat temu


Majonezowi mówimy NIE (16) - 5 lat temu

Koniec z handlem dziećmi (10) - 5 lat temu

Ujawniamy prawdziwego trolla (3) - 5 lat temu


"Te wybory to przełom" (24) - 6 lat temuPo co mieszkać w Polsce? (11) - 6 lat temu

Hugo w Business Misji (6) - 6 lat temu
Jak nie płacić mandatów? (4) - 6 lat temuObalamy mity nt. energetyki (43) - 6 lat temuCzy alimenty powinny istnieć? (29) - 6 lat temu
Możesz jeździć na gapę (10) - 6 lat temuKorwinowsko i emigracyjnie (14) - 6 lat temu


Dlaczego tutaj jest tak drogo? (13) - 7 lat temu

Górnicy mordują ludzi (19) - 7 lat temu

Wolni ludzie się nie żenią (12) - 7 lat temuPrzepracowała 17 lat w ZUS-ie (23) - 7 lat temu


Czy Owsiak kradnie? (26) - 7 lat temu

Czy Żydzi są terrorystami? (18) - 7 lat temu


Jak zabrać 15 milionów? (42) - 7 lat temu


Jak wygrać 24 MacBooki (17) - 7 lat temu
Ile dałbyś za dziecko? (25) - 7 lat temu


Jak kraść? (49) - 7 lat temu


Opodatkujmy rowerzystów (32) - 7 lat temu

Ja zawsze chcę pić... (18) - 7 lat temu

Jak zabić krowę? (46) - 8 lat temuJak wycenić dziecko? (9) - 8 lat temu

MLM to ściema (67) - 8 lat temu

Dupy z Wykopu (40) - 8 lat temuCzy Polacy to kapusie? (44) - 8 lat temu


Kontestatorskie życzenia (6) - 8 lat temu
Czy na taką partię czekamy? (30) - 8 lat temuCzy rolnicy nas okradają? (43) - 8 lat temu

Jak manipulują media? (12) - 9 lat temu


Nietypowe lekarstwo na kaca (5) - 9 lat temu

Korporacje są wyzyskiwane! (23) - 9 lat temu


Wódka czy panienki? (19) - 9 lat temu


Jak nie płacić mandatów? (12) - 9 lat temu


Martin: Jak rzuciłem etat? (27) - 9 lat temu

Gdzie są nasze pieniądze? (13) - 9 lat temu

Squatter przejmuje audycję! (44) - 9 lat temu


Jak się wykańcza firmy (6) - 9 lat temu


Panie, jak protestować? (31) - 9 lat temu

ACTA samo zło (87) - 9 lat temu
ZUS jako partner biznesowy (13) - 9 lat temu

Naloty na graczy (17) - 9 lat temu


Wieczór powyborczy (61) - 9 lat temu

Wręcz przeciwny tygodnik (46) - 9 lat temu
Ile powinien zarabiać poseł? (14) - 9 lat temu


Cała prawda o szczepieniach (22) - 9 lat temu

Nie bądź Jeleniem! (12) - 9 lat temu


Przemyt to grzech! (39) - 10 lat temu

Sześciolatki do szkoły? (68) - 10 lat temuNowe podatki Unii Europejskiej (23) - 10 lat temu

Krągły fetyszyzm (38) - 10 lat temu


Frondo, nie idź tą drogą! (31) - 10 lat temuDemaskujemy manipulacje TVN (31) - 10 lat temuBereta LIVE 2/2 (68) - 10 lat temu

Bereta LIVE 1/2 (33) - 10 lat temuCzy lasy powinny być prywatne? (40) - 10 lat temu

Świat wg PARP godzina druga (7) - 10 lat temu


Dziękujemy ci Platformo (27) - 10 lat temu

Czy Windows jest zbyt drogi? (56) - 10 lat temuTa złodziejska prywatyzacja (36) - 10 lat temuTelewizja śniadaniowa (20) - 10 lat temu


Prawa posiadaczy broni (4) - 10 lat temu


Oszustwa na fotoradarach (6) - 10 lat temu


Jak robią nas w balona (33) - 10 lat temu
Czy media kłamią? (38) - 10 lat temu


Rób, do cholery, dzieci! (11) - 11 lat temu

Prawo do bycia skontrolowanym (1) - 11 lat temu
Dlaczego zarabiasz tak mało? (66) - 11 lat temu

KonteStacja pisze książkę (65) - 11 lat temu


ZUS emigruje do USA (15) - 11 lat temuTylko tutaj nie ma cenzury (32) - 11 lat temu


Jak ukraść dziecko? (9) - 11 lat temu

cHWDP reaktywacja! (12) - 11 lat temu

Martin o PKP w TVN (4) - 11 lat temuKrzyże w szkołach??? (23) - 11 lat temu

Wymyślamy partię idealną (5) - 11 lat temu


O buncie informatyków (8) - 11 lat temuUE powstała! (2) - 11 lat temu

Pilot pierwszego sezonu (5) - 11 lat temu

A dzisiaj polecamy:
 align="center">
Program sponsorują:

Wiercenie studni głębinowych Gorlice, Nowy... - - 20.00
Przemyslaw Teterycz - - 20.00
Blog technologiczny Wirtualny wojownik - - 20.00
wypełnianie płatnych ankiet na eankiety.pl - - 20.00
Agencja pracy Gorzów - Praca jako opiekun... - - 20.00
wypożyczalnia samochodów victoria nowy sącz - - 20.00
Montaż Anten Warszawa - - 20.00

Możesz i ty zasponsorować >>>

Promuj radioWydrukujDaj komuś ulotkęChcesz prowadzić audycję?Kontakt